Zaupnost podatkov
Obiskovalec preko obrazcev na spletnem mestu www.rmsnet.si ali kako drugače (po telefonu, preko elektronske pošte, idr.) posreduje svoje osebne podatke, katere upravljalec spletnega mesta www.rmsnet.si zbira in obdeluje, vendar zgolj samo tiste osebne podatke uporabnika, ki so nujno potrebni za nemoteno elektronsko poslovanje.

Ravnanje s podatki
Uporabnik in upravljalec spletnega mesta www.rmsnet.si soglašata, da so podatki do katerih je omogočen dostop pri elektronskih storitvah poslovna skrivnost ter jih bosta zato primerno varovala in jih brez ustrezne pravne podlage ne bosta razkrivala tretjim osebam. Upravljalec spletnega mesta se obvezuje strokovno izvajati elektronske storitve v skladu z načeli in standardi informacijske varnosti.

Soglasje za obdelavo podatkov
Uporabnik spletnega mesta www.rmsnet.si soglaša, da se za namen uporabe elektronske storitve pošiljanja povpraševanja o izdelku zbirajo in obdelujejo naslednji osebni podatki uporabnika: ime in priimek, naslov uporabnika, elektronski naslov ter telefonska številka uporabnika.

Podatki, ki jih posreduje kupec, so strogo zaupni, in se obravnavajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001-popr.) in Zakonu o varstvu potošnikov - ZVPot-UPB1 (uradno prečiščeno besedilo - Uradni list RS, št. 14/03).

TOP